Những Dấu Hiệu Sắp Sinh Em Bé

Dấu hiệu chuyển dạ sớm - Dấu hiệu sắp sinh - HUGGIES® Việt Nam. Dấu hiệu sắp sinh con chuẩn nhất mà các bà mẹ bầu cần biết.. Mẹ bầu lưu ý 6 dấu hiệu sắp sinh trước một ngày. CHỈ ĐIỂM 7 dấu hiệu sắp sinh trong 24h để kịp đến bệnh viện. Mang thai tuần thứ 39: Dấu hiệu chuyển dạ và sắp sinh con. Mẹ bầu lưu ý 6 dấu hiệu sắp sinh trước một ngày